4.7.07

Una Vall de contes - 2

Després de l'èxit de la primera edició del llibre "Una Vall de contes", el Casal ha decidit apostar altra vegada per la literatura i emetre una altra edició de cara al proper 11 de setembre. Com sabeu, tothom hi pot participar, només cal seguir els passos expressats en les següents bases del "concurs" literari, que igualment que en la primera edició no pretén la competitivitat entre autors sinó la participació i l'aflorament del neguit literari dels qui hi col.laborin:

BASES

1. LLIURAMENT D'ORIGINALS

Termini de lliurament. Últim dia improrrogable, dissabte, 28 de juliol del 2007.

Podeu enviar els originals al coreu electrònic del Casal: casalestaca@gmail.com, o bé entregar-los en suport electrònic al Casal. Els originals hauran d'estar escrits en Word i en format .doc (document de Word).

2. EXTENSIÓ

Prosa, entre 300 i 2000 paraules aproximadament.

Poesia, màxim uns 60 versos.

3. TEMÀTICA

Les narracions han d'estar escrites en català i de temàtica lliure, però, d'alguna manera o altra, han d'estar relacionades amb la Vall de Lord.

4. IL·LUSTRACIONS

Està previst que qui hagi un il·lustrador, per la qual cosa s'admeten suggeriments per a fer un dibuix relacionat amb la narració presentada.

5. PSEUDÒNIMS

Les narracions es podran publicar amb pseudònim. En aquest cas, a l'original hi haurà de constar el nom real de l'autor i el pseudònim, clarament identificats.

6. PRESENTACIÓ LLIBRE

El dimarts 11 de setembre es farà la presentació del llibre al Casal i es posarà a la venda. Es farà una tirada de 100 exemplars numerats que es posaran a la venda. Els autors podran recollir al Casal un exemplar gratuït i numerat amb el número 0. Els beneficis generats per la venda dels llibres seran en benefici del Casal.


1 comentari:

Anònim ha dit...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Se você quiser linkar meu blog no seu eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. (If you speak English can see the version in English of the Camiseta Personalizada. If he will be possible add my blog in your blogroll I thankful, bye friend).