31.3.08

NOVA EDICIÓ D'UNA VALL DE CONTES

Després de l'èxit de les anteriors edicions de "Una Vall de contes", el Casal ha decidit fer una nova edició de cara al proper 23 d’abril. Una vegada més, tothom hi pot participar, només cal seguir els passos següents:

BASES

1. LLIURAMENT D'ORIGINALS

Termini de lliurament. Últim dia improrrogable, dissabte, 12 d’abril del 2008.

Podeu enviar els originals al coreu electrònic del Casal: casalestaca@gmail.com, o bé entregar-los en suport electrònic al Casal. Els originals hauran d'estar escrits en Word i en format .doc (document de Word).

2. EXTENSIÓ

Prosa, entre 300 i 2000 paraules aproximadament.

Poesia, màxim uns 60 versos.

3. TEMÀTICA

Les narracions han d'estar escrites en català i de temàtica lliure, però, d'alguna manera o altra, han d'estar relacionades amb la Vall de Lord.

4. IL·LUSTRACIONS

Està previst que qui hagi un il·lustrador, per la qual cosa s'admeten suggeriments per a fer un dibuix relacionat amb la narració presentada.

5. PSEUDÒNIMS

Les narracions es podran publicar amb pseudònim. En aquest cas, a l'original hi haurà de constar el nom real de l'autor i el pseudònim, clarament identificats.

6. PRESENTACIÓ LLIBRE

Al voltant del dia 23 d’abril es farà la presentació del llibre al Casal i es posarà a la venda. Es farà una tirada de 100 exemplars numerats que es posaran a la venda. Els autors podran recollir al Casal un exemplar gratuït i numerat amb el número 0. Els beneficis generats per la venda dels llibres seran en benefici del Casal.